Vznik a historie společnosti

Firma ULMA Construcción CZ, s.r.o. byla založena v roce 1993 pod původním názvem Bepatech, spol. s. r. o. za účelem pronájmu a prodeje bednících a pažících systému na území České a Slovenské republiky. Na vzniku firmy se podílely jednak čtyři fyzické osoby z České a Slovenské republiky ale také dva zahraniční průmysloví partneři - italská firma ALPI  s.p.a. jako dodavatel bednících systémů a německá firma Emunds & Staudinger jako dodavatel pažících systémů. V období 1993 - 2004, kdy v České republice obecně docházelo k nárůstu stavební výroby, byla společnost Bepatech, spol. s. r..o. pevně zakotvena na českém trhu zejména jako specialista na bednící a podpůrné systémy v dopravním stavitelství. A zároveň působila jako poměrně silný hráč na trhu se systémovým pažením. V roce 2004 společnost ALPI s.p.a. odkoupila obchodní podíl od společnosti Emunds & Staudinger a stala se tak většinovým vlastníkem tehdejší firmy Bepatech, spol. s. r. o.

V roce 2007 se španělská společnost ULMA Construcción stala 100% vlastníkem společnosti ALPI, čímž následně došlo k začlenění společnosti Bepatech, spol. s r. o. do nadnárodní společnosti ULMA Construcción, jenž působí v oblasti dočasných konstrukcí již od roku 1961. Dnes je součástí ULMA GROUP, jež patří do MONDRAGON CORPORATION http://www.mondragon-corporation.com/eng/ - sedmé největší společnosti ve Španělsku.

Tato změna přinesla společnosti Bepatech, spol. s. r. o. nejen zkušenosti a zázemí jedné z největších společností působících v oblasti dočasných konstrukcí. Nýbrž se také zasloužila o rozšíření produktového portfolia a v neposlední řadě změnu názvu a sídla české pobočky.

V roce 2008 byly uzavřeny pobočky v Praze, Liberci, Mladé Boleslavi a Nové Hospodě a vše bylo přestěhováno do nové centrály v Benátkách nad Jizerou. Nedílnou součástí proměny bylo také přejmenování společnosti Bepatech, spol. s. r. o. Od roku 2009 proto společnost nese název ULMA Construcción CZ.