2010 - Tunel Blanka

Název stavby: SO 9021.01e, severní tunelová trouba STT, třípruh, úsek km 5,038-5,270

Rok realizace: 2010 - 2011

Hlavní dodavatel: METROSTAV a.s.

Stavební firma: SMP CZ a.s.

Použitý systém: rámové bednění MINIPLUS a MIDI, systémy MECCANO a OMEGA

Galerie: