2011 - VZT Blanka - SO 05

 

Technické parametry objektu
Výška 14m
Plocha výrubu 286m2
Délka tunelu 120m
Objem betonu na 1.fázi 160m3

 

Termín realizace: 01/2011-07/2011

Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 5

Předmět dodávky:
Tunelová forma s ocelovou obálkou (h= 14 m, l=6,125m) + armovací vozík (h=14 m,l=6,5m)

Použitý systém:
Meccano, Omega, ocelová obálka tl.5mm, doplněno o hydraulický systém zdvihání a spouštění, včetně pomocných konstrukcí ze systémů ALPI nutných pro montáž formy přímo na místě.

Popis:
Strojovna vzduchotechniky má výrub o ploše 286 m2. V obřím sále Blanky budou umístěny ventilátory s pohonem, řízením a záložními zdroji energie. Tímto zařízením bude odsáván vzduch z tunelů na povrch.
Se svými parametry - výškou 14m a plánovaným objemem 163 m3 každého betonážního celku - rozhodně nebyla realizace tohoto tunelu „maličkostí“. Společnost ULMA Construcción CZ připravila bednící tunelovou formu o celkové délce 6,125m s ocelovou obálkou tl.5mm, včetně hydraulického systému zdvihání a spouštění, doplněnou o pohybový systém přesunu. Specialitou bylo sestavení tunelové formy přímo v místě určení, kde díky dokonale připravenému pracovnímu postupu mohla být horní příhrada pomocí hydrauliky bezpečně vyzvednuta a osazena na spodní část formy zajištující přenos zatížení a pohyb celé konstrukce. Kompatibilita tohoto systému s ostatními systémy Alpi umožnila vybavit formu bezpečnostními prvky výstupu a příslušenství pro samotnou betonáž. Princip stavebnice systému Meccano umožňoval operativně doplnit formu o následné pomocné konstrukce v místech propojení s ostatními tunely, které svým tvarem neumožňovaly souvislost betonáže po obou stranách formy. Navíc skutečnost, že ze stejného systému byl zhotoven i armovací vozík stejného profilu, zajišťující technologický předstupeň samotné betonáže – to vše je právě duševním odkazem prvkového systému Meccano.

► Výběr dalších realizovaných objektů z VZT Blanka

Galerie: