2011 - VZT Blanka - Krčky 05


 

Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 06
Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 03
Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 04
Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 07
Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 08

 

Při realizaci tunelu SO 05 - strojovny vzduchotechniky - bylo nutné v rámci realizace řešit místa propojení s ostatními tunely ústícími do této strojovny. Nebyl to rozhodně zanedbatelný úkol, jelikož právě tato místa ovlivňovala proces betonáže - tunelová forma nebyla v tento okamžik rovnoměrně zatěžována po obou stranách, jako tomu bylo v případě standardních betonážních taktů "nenarušeného" průřezu. Systém Meccano však umožňuje svou variabilitou reagovat na všechny potřeby stavby, jak je uvedeno v následujících případech........ od posílení tunelové formy v SO 05 pomocnou zápornou konstrukcí, či bednění "krčků" až po sestavení jednostranných opěr pro bednění čelní stěny....jednoduše a výhodě - z jednoho systému.

► Výběr dalších realizovaných objektů z VZT Blanka

1. Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 06

 

 

Technické parametry objektu
Výška 15,5 m
Počet betonážních taktů 3
Celkový objem betonu 360m3
 

Termín realizace: 09/2010-10/2010

Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 5

Předmět dodávky:
Konstrukci jednostranného bednění čelní stěny + podpůrnou konstrukci s bedněním pro zárodek tunelu 06.

Použitý systém:
Meccano, Omega, Ortho

Popis:
Realizace stěny proběhla na 3 fáze. První fáze h=5m zahrnovala bednění čelní stěny s jednostrannými opěrami ze systému Meccano, bednění křivky bylo řešeno doplnění těchto opěr o dřevěné ramenáty, což umožňuje princip systému. V dalších fázích byly Meccano opěry jednoduše nastaveny a kotveny do připravených kotev z předchozí betonáže. Podepření bednění klenby zárodku tunelu bylo řešené jako mezilehlé ze systému ORTHO, jež doplňovalo obě krajní jednostranná bednění. Pro optimalizaci byly části konstrukce dopravené do tunelu už předmonotované, což nepochybně vedlo k efektivitě práce a časovým úsporám v harmonogramu.

Galerie:

►zpět na výběr

2. Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 03

 

 

 

Technické parametry objektu
Výška 15,5 m
Počet betonážních taktů 3
Délka tunelové formy 6m

 

Termín realizace: 04/2011-06/2011

Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 5

Předmět dodávky:
Jednostranné bednění čelní stěny a tunelová forma pro bednění zárodku.

Použitý systém:
Meccano, Omega

Popis:
Stejně jako na protilehlé straně byly naplánovány 3. fáze betonáže. Opět se zde uplatnily jednostranné opěry složené ze systému Meccano, který využívaly stejné technické řešení jako u krčku tunelu 05 s tunelem 06. – nastavování sestavených Meccano příhrad na stávající opěry a kotvení do předchozích vybetonovaných částí. Oproti krčku s kanálem 06 byla bednící konstrukce zárodku koncipována už jako tunelová forma, která s drobnými úpravami byla použita dále pro bednění zatáčky tunelu 03, což optimalizovalo celý technologický postup výstavby tohoto úseku. Nepochybně spoustu časových úspor přinesla i předmontáž jednotlivých částí v našem skladu.
 

Galerie:

►zpět na výběr

 

3. Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 04

 

 

 

 

Technické parametry objektu
Výška 9,3 m
Počet betonážních taktů 3
Délka tunelové formy 2m

 

Termín realizace: 06/2011

Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 5

Předmět dodávky:
Bednění zárodku tunelu.

Použitý systém:
Meccano, Omega

Popis:
Ústí tunelu SO 04 jedním z bočních průniků do tunelu SO 05. Od zbývajících dvou bočních průniků, s SO 07 a SO 08, se tento průnik liší v tom, že do tunelu strojovny ústí v mnohem nižší výškové úrovni. Nicméně i tento spoj ovlivňuje betonáž tunelu SO 05 v tomto betonážním taktu, protože způsobuje asymetrii při ukládání čerstvého betonu.  Z toho důvodu bylo bednění tunelové formy v SO 05 lokálně doplňováno opěrnými pomocnými konstrukcemi ze systému Meccano. Navíc vlivem ústí tunelu zespodu, byla nucena tunelová forma v SO 05 přejet po provizorním přemostění pojízdné dráhy.

Galerie:

►zpět na výběr
 

 

 4. Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 07

 

 

 

 

 

Technické parametry objektu
Výška 8 m
Počet betonážních taktů 3
Délka tunelové formy 2m

 

Termín realizace: 06/2011

Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 5

Předmět dodávky:
Bednění zárodku tunelu.

Použitý systém:
Meccano

Popis:
Ústí tunelu SO 07 jedním ze tří bočních průniků do tunelu SO 05. Tento spoj ovlivňuje betonáž tunelu SO 05 v tomto betonážním taktu, protože způsobuje asymetrii při ukládání čerstvého betonu.  Z toho důvodu bylo bednění tunelové formy v SO 05 lokálně doplňováno opěrnými pomocnými konstrukcemi ze systému Meccano. Místo nosníků Omega použity dřevěné nosníky.
 

Galerie:

►zpět na výběr

 

5. Propojení tunelu SO 05 s tunelem SO 08

 

 

 

Technické parametry objektu
Výška 8 m
Počet betonážních taktů 3
Délka tunelové formy 2m

 

Termín realizace: 04/2011

Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 5

Předmět dodávky:
Bednění zárodku tunelu.

Použitý systém:
Meccano

Popis:
Ústí tunelu SO 08 jedním ze tří bočních průniků do tunelu SO 05. Tento spoj ovlivňuje betonáž tunelu SO 05 v tomto betonážním taktu, protože způsobuje asymetrii při ukládání čerstvého betonu.  Z toho důvodu bylo bednění tunelové formy v SO 05 lokálně doplňováno opěrnými pomocnými konstrukcemi ze systému Meccano. Místo nosníků Omega použity dřevěné nosníky.

Galerie:

►zpět na výběr