2011 - VZT Blanka - SO 04

 

 

Technické parametry objektu
Velký profil:
Výška 9,7m
Délka tunelu 56m
Objem betonu na 1.fázi 60m3
Malý profil:
Výška 5,2m
Délka tunelu 46m
Objem betonu na 1.fázi 36m3
 

Termín realizace: 03/2011-11/2011

Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 5

Předmět dodávky:
Tunelová forma pro velký profil s ocelovou obálkou (h= 9,7 m, 6,125m) + tunelová forma pro malý profil s ocelovou obálkou (h= 5,2 m, l=6,125m) + spodní bednící vozík (h=2,29m ,l=6m, - nastavený h=5,23m) s dřevěnou obálkou, bednění přetočené příčky ze systému Meccano doplněné o dřevěné ramenáty.

Použitý systém:
Meccano, Omega, ocelová obálka tl.5mm, na spodní vozíku dřevěná obálka

Popis:
Plánovaná betonáž obou tunelů byla dvoufázová. V první fázi bylo realizováno dno tunelu. Zde byl nasazen spodní bednící vozík ze systému Meccano, doplněný o ramenáty a dřevěnou obálku s možností nastavení o další bednící část v úseku vyšší dilatační spáry u přechodu do malého profilu.

Následně pro oba profily, jak pro malý, tak pro velký, dodala společnost ULMA Construcción CZ dvě tunelové formy s ocelovou obálkou o délce 6,125m.

Po realizaci obou tunelů přišla na řadu realizace střední dělící příčky. Specifikem této příčky byl 18m úsek, kde se středová příčka přetáčela ze svislé do vodorovné polohy s konstantou 5°na 1 metr. Betonáž tohoto složitého úseku byl rozdělen na 3. fáze po 6m.  Bednění bylo rozděleno na dvě části: bednící rošty ze systému Meccano a podpůrná konstrukce – podmínkou prvkově rozebíratelná – ze systému ORTHO. Bednící rošty byly navrženy ze systému Meccano+Omega. Rošty byly vybaveny dřevěnými ramenáty, vyprojektovaných přesně, a to z řezů v 3D modelu. Díky zvolené skladbě bednění byl výsledný přechod přetočené příčky po celé délce plynulý, bez hran či odskoků, což přispělo i k dobrému estetickému vzhledu celého díla.

 

► Výběr dalších realizovaných objektů z VZT Blanka