2011 - VZT Blanka - SO 03

 

 

Technické parametry objektu
Výška 4,37m
Délka tunelu 120m
 

Termín realizace: 10/2011-12/2011

Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 5

Předmět dodávky:
Tunelová forma pro rovný úsek s ocelovou obálkou (h= 4,735m, l=6m) doplněná o hydrauliku zvedání a spouštění + tunelová forma pro zatáčku s dřevěnou obálkou 2x(h= 4,734 m, l=6m)

Použitý systém:
Meccano, Omega, ocelová obálka tl.5mm, zatáčka – dřevěná obálka

Popis:
Pro napojení na krček byla použita tunelová forma, která sloužila pro bednění spoje krčku s čelní stěnou.  K této formě Ulma Construcción CZ dodala stejnou formu ještě jednou a právě v této kombinaci dvou stejných forem byla možné realizovat bednění zatáčky. Jelikož následovala technologická pauza v tomto tunelu, a vzhledem i k velkému sklonu tunelu dodala následně ULMA Construcción CZ novou formu stejného průřezu, ale s ocelovou obálkou a hydraulickým zdvihacím a spouštěcím zařízením.
 

► Výběr dalších realizovaných objektů z VZT Blanka

Galerie: