2011 - VZT Blanka - SO 07

 

 

Technické parametry objektu
Výška 8m
Délka 1 betonážního úseku 6m
Tloušťka stěny 30cm
 

Termín realizace: 09/2011-11/2011

Zhotovitel: METROSTAV a.s., divize 5

Předmět dodávky:
Pojízdná bednící forma (h= 8m, l=6,125m – složením dvou vozíků)

Použitý systém:
Meccano, Omega – dřevěná obálka

Popis:
Při realizaci tunelů vzduchotechnického komplexu vzniká potřeba realizovat doplňkové stavební objekty, v tomto případě středové dělící příčky. Ta rozděluje tunel na dvě části, kterými v budoucnu bude proudit, jednou stranou čerstvý vzduch do hlavních automobilových tunelů a druhou stranou budou z nich odváděny zplodiny. ULMA Construcción CZ dodala zákazníkovi pojízdnou bednící formu rozdělenou na dva vozíky l=3m, aby bylo možné realizovat úsek, kde středová stěna kopírovala směr osy tunelu stáčející se směrem k ústí do strojovny vzduchotechniky. Specifikem této pojízdné formy bylo i její doplnění o hydraulický systém odklápění, včetně speciálních tlačných patek, které pomáhaly odbednit tuto 8m vysokou bednící formu. Dodávkou bylo samozřejmě vybavení formy systém pro rovnoměrné ukládání betonu - plnící hrdla a příložné vybrátory. Požadavkem zákazníka bylo dodat formu odolnou tlaku bednění 100kN/m2, což bylo možné realizovat díky prvkovému systému Meccano – systému, který umožňuje změnou konfigurace vytvořit silnou bednící formu „na míru“.
 

► Výběr dalších realizovaných objektů z VZT Blanka

Galerie: