Pilířové bednění F4

Použitím systému F4 lze postavit sloupy čtvercového a obdélníkového půdorysného tvaru bez průchodu spínacích tyčí = vysoká pohledovost kvality povrchu betonu. V závislosti na průřezu lze upravit délku každé strany od 20 cm až po 60/70 cm, v rastru po 5 cm.

Celá sestava může být instalována, odbedněna a přemístěna v několika jednoduchých krocích pomocí KOLEČEK SLOUPŮ nebo za použití jeřábu. Jednotlivé moduly lze samozřejmě aplikovat na sebe pro stavbu vysokých sloupů betonovaných v jednom taktu.

VÝHODY:
  • Vysoká kvalita povrchu betonu bez průchodu spínacích tyčí
  • Maximální dovolený tlak čerstvého betonu činí až 80 kN/m2 (v závislosti od modelu)
Galerie: