2012 - Tunel Blanka

Název stavby: Soubor staveb M okruhu Praha: stavba č. 0079 Špejchar - Pecl Tyrolka, stavby č. 0080 Prašný most - Špejchar

Rok realizace: 2012

Stavební firma: HOCHTIEF CZ a.s.

Použitý systém: systémy MECCANO a OMEGA, jednostranné opěry

Galerie: