Ústřední čistírna odpadních vod Praha

Od roku 2016 se společnost ULMA podílí na realizaci této zakázky jako hlavní subdodavatel bednění a lešení. 

Název stavby: Celková přestavba a rozšíření ústřední čístírny odpadních vod (ÚČOV) Praha

Celá stavba nové části ÚČOV je rozdělena mezi 4 stavební objekty: SO04, SO06, SO09 a SO10 o celkovém objemu betonu cca 500 000m3. V únoru 2016 byla stavba zahájena stavebním objektem SO04, v květnu 2016 následoval SO10, v červnu 2016 SO09 a v srpnu 2016 byly zahájeny práce na SO06. Maximálního množství nasazeného bednění na této stavbě bylo dosaženo v listopadu 2016, kdy na stavbě bylo alokováno 8 500m2 stěnového bednění ORMA, 7 200m2 stropního bednění a 4 000m2 lešení.

Použité systémy: Orma, Brio, Enkoflex, T60, Meccano, ALPIPROP, kruhové sloupy CLR

Fotografie z této stavby naleznete v sekci Referenční projekty: http://www.ulma.cz/?q=cs/node/553