Univerzita Jana Evangelisty Purkyně CPTO

Společnost ULMA Construcción CZ, s.r.o. se v roce 2019 podílí dodávkou bednění na stavbě Centra přírodovědných a technických oborů v Kampusu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Název Stavby: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu

Rok realizace. 2019

Stavební firma: 3D monolity s.r.o.

Použité systémy: ORMA, ENKOFLEX, MIDI Round, Lávky Ringer, Výtahové pracovní plošiny