D1 - Hubova - Ivachnova - most

Naše společnost ULMA Construccion SK, s.r.o. se podílí na stavbě dálnice D1 v úseku Hubová - Ivachnova na Slovensku. Dálnice D1 bude po dokončení spojovat Bratislavu, Trnavu, Trenčín, Žilinu, Martin, Poprad, Prešov, Košice a hranici s Ukrajinou.

Mostní objekt SO 201 je rozdělen na dva mosty (pro každý směr je navržena samostatná konstrukce ze dvou dilatačních celků). Nosné konstrukce obou mostů jsou navržené jako spojené nosníky s použitím monolitického předpjatého betonu. Naše společnost pronajímá podpůrnou a nosnou konstrukci, u podpůrné konstrukce realizuje i montáž a demontáž.