Dvojité kluznicové pažení DG FP

Provedení DG FP Krings s pružnou spojkou představuje důsledné pokračování vývoje  pažících boxů pro terény, kde nelze pažit až po kompletním vyhloubení výkopu.

Toto zátažné pažení tvoří samostatný systém, který je vhodný mimo jiné především pro sypké a nestabilní terény. Zabudovává se tedy pouze postupným zapouštěním. Pružná spojka je umístěna přímo v kluznici a je upevněna v připravených otvorech, jak staticky předepsáno. Nejprodávanější kluznicový pažící systém na světě je založen na prvním zátažném pažení 70. let. Toto patentované dvoukomorové pažení funguje na principu dvou paralelně se pohybujících pažících desek. To ulehčuje především demontáž, protože je možno vytahovat pažící desky jednotlivě.
Tuto práci jsou schopny vykonat již středně velké bagry.
Ideální pracovní hloubka je 4,00 až 6,00 m.

Hloubka pažení: max. 7,40 m
Průměr průchozí roury: max. 1,50 m
Zemní tlak max.: 23,85 - 55,80 kN/m²
Délka desky: 2,00 m - 7,00 m
Výška základového prvku: 2,32 m
Výška nástavného prvku: 1,30 m

Galerie: