Rohové kluznicové pažení EG Eck / DG Eck

Šachetní pažení Krings nabízí svými několika efektivně použitelnými pražicími prvky řešení prakticky všech typů stavebních jam. Nezávisle na velikosti, hloubce nebo tvaru stavební jámy existuje řešení téměř pro každý případ. Informujte se již ve fázi vypsání zakázky u našeho technického oddělení  o ekonomických aspektech řešení nastávajícího projektu. S naší podporou
můžete počítat od plánování až po konečnou realizaci celého projektu.

Systém zátažného pažení pro stavební jámy představuje v mnoha případech nejen technicky ideální, ale především velice ekonomické řešení. Toto platí především při podpovrchovém kladení trubek ze startovací do cílové jámy, pro podzemní nádrže, šachty, stavební jámy vrtacích souprav a pro mnoho dalších inženýrských staveb. Speciální rohové pažící prvky ve spojení s osvědčenými pažícími deskami tvoří samostatný mnohostranně použitelný systém k zajištění šachetních stěn.

Hloubka pažení: max. 5,50 m
Zemní tlak max.: 23,85 - 55,80 kN/m²
Délka desky: 2,00 m - 7,00 m
Výška základového prvku: 2,32 m
Výška nástavného prvku: 1,30 m

Galerie: